Name/ Location Address Telephone
Anuradhapura Teaching Hospital Anuradhapura  +94 252 222 261
Mahawilachchiya  Divisional Hospital Mahawilachchiya  +94 252 223 176
Thanthirimalaya Divisional Hospital Thanthirimalaya  +94 252 245 061
Elayapaththuwa Divisional Hospital Elayapaththuwa  +94 253 859 200
Co-operative Hospital 07,Maithripala Senanayake Mawatha, Anuradhapura  +94 252 222 418
Suwa Shanthi Hospital 62,Maithripala Senanayake Mawatha, Anuradhapura  +94 252 223 636
Royal Hospital 396/8, Court Site, Anuradhapura  +94 252 224 659

News & Events

01
Jan2019
Commencement of Duties , Year 2019

Commencement of Duties , Year 2019

The commencement of official duties for the...

29
Nov2018
Daya Naghu Parapuraka Narthana Pelahara - 2018 [27.11.2018]

Daya Naghu Parapuraka Narthana Pelahara - 2018 [27.11.2018]

The Dancing Group of Mahawilachchiya pradheshiya vadihiti...

Scroll To Top